3.2
आपले रेटिंग
रेटिंग
अ‍ॅशेसमधून उठ सरासरी 3.2 / 5 बाहेर 5
क्रमांक
एन / ए, यात 12.6 के दृश्ये आहेत
वैकल्पिक
अद्ययावत करीत आहे
लेखक
अद्ययावत करीत आहे
कलाकार
अद्ययावत करीत आहे
शैली
प्रकार
अद्ययावत करीत आहे