4.6
आपले रेटिंग
रेटिंग
जुलमीचा पालक एक वाईट जादू आहे सरासरी 4.6 / 5 बाहेर 12
क्रमांक
एन / ए, यात 17.9 के दृश्ये आहेत
वैकल्पिक
अद्ययावत करीत आहे
लेखक
अद्ययावत करीत आहे
कलाकार
अद्ययावत करीत आहे
शैली
प्रकार
अद्ययावत करीत आहे